Zarząd KlubuPrezes:
Kułak Roman - tel. 502 719 748

Z-ca Prezesa:
Kuc Ryszard
Bieniek Jacek - tel. 663 875 203

Członkowie; Stanisław Rodzeń,Tadeusz Królewiczstrefa użytkownika | Klub Turystyki Pieszej "Łaziki" O/ZG Lubin © 2014 - 2019